Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies Serwisu Internetowego COLOResca obowiązująca od dnia  08.10.2021 roku

 

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszego Serwisu.

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Internetowego COLOResca. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym nadano znaczenie jak w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Błażej Krotoski, działający pod Firmą Centrum Rozrywki i Rozwoju Błażej Krotoski z siedzibą przy ul. Głogowskiej 31/33, 60-702 Poznań, REGON: 302406323, NIP: 7792242595, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Kontakt z Administratorem może się odbywać w formie e-mail coloresca@coloresca.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 885898156.
 3. Dane osobowe zbierane są w jedynie minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 4. Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

 §2 Cele i zakres zbierania danych

 1. Zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży:
  1. podstawę przetwarzania stanowi realizacja działań niezbędnych do przygotowania oraz wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz dalej do momentu przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),
  4. przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
   1. określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
   2. informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP,
 2. Obsługa i zapewnienie działania Konta Klienta Serwisu:
  1. podstawę przetwarzania stanowi Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  3. dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  4. przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
   1. określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
   2. informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP,
 3. Procesowanie zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi:
  1. w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi podstawę przetwarzania stanowi obowiązek ustawowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku roszczeń gwarancyjnych podstawę przetwarzania stanowi wykonanie umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez okres kompletnego postępowania reklamacyjnego, w tym wygaśnięcia roszczeń – do chwili przedawnienia plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),
  3. przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
   1. określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
   2. informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, numer rachunku bankowego.
 4. Przekazywanie informacji handlowej w zakresie oferowanych produktów, w tym marketing bezpośredni oraz Usługa Newsletter:
  1. podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania niemożliwa będzie realizacja usług marketingowych, w tym m.in. przesyłanie informacji o produktach, rabatach, konkursach,
  4. przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
   1. określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
   2. informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP,
 5. Opracowanie statystyk i analiz na wewnętrzne potrzeby Sprzedającego:
  1. podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez okres dziesięciu lat od chwili zawarcia umowy bądź tożsamej operacji gospodarczej lub do chwili wygaśnięcia roszczeń plus 6 miesięcy powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) – decyduje termin późniejszy,
  3. przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
   1. określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
   2. informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, dane lokalizacyjne – kod pocztowy, miasto lub województwo
 6. Przeprowadzenie konkursu:
  1. podstawę przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. dane osobowe przetwarzane są do momentu określonego regulaminem konkursu oraz wygaśnięcia roszczeń wzajemnych,
  3. zakres przetwarzanych danych osobowych określa formularz rejestracji zgodny z regulaminem konkursu
 7. Proces gwarancyjny – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji Sprzedawca działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którym w takim przypadku jest Gwarant – producent lub importer towaru.

 §3 Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych (dalej: procesorom), wykonującym prace zlecone przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe przekazane procesorom będą wykorzystywane w ściśle określonym celu,
 3. Do kategorii podmiotów przetwarzających dane osobowe zaliczamy:
  1. podmioty administrujące systemami teleinformatycznymi,
  2. podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
  3. podmioty wykonujące rzecz czynności marketingowe, np.: agencje marketingowe, organizatorzy eventu, call center,
  4. podmioty świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe,
  5. instytucje finansowe, w tym bank, systemy płatności elektronicznych,
  6. organom administracji publicznej na uzasadnione żądanie.

 

§4 Polityka Plików Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych Osobowych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..
  5. „reklamowe” pliki coocies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań,
  6. „społecznościowe” pliki Cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące na za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer
  2. w przeglądarce Mozilla Firefox
  3. w przeglądarce Chrome
  4. w przeglądarce Safari
  5. w przeglądarce Opera
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

5 Prawa osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
  2. wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
  3. wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  4. wniosek o przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przeniesienie danych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest w pełni zautomatyzowane,
  5. wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub ograniczenie zgody, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem, z zastrzeżeniem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
  6. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. skarga do organu nadzorczego.
 2. Państwa Dane Osobowe mogą być edytowane w zakładce Moje Konto/Twoje Dane.
 3. Realizacja Państwa wniosku wymaga podania danych osobowych umożliwiających identyfikację Państwa tożsamości oraz przedmiot żądania.
 4. Celem realizacji wskazanych uprawnień zapraszamy Państwa do kontaktu:
  1. Mailowo; adres poczty elektronicznej: coloresca@coloresca.pl (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00).
  2. Telefonicznie; nr tel. 885 032 433 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00).
  3. Listownie; adres do doręczeń: Centrum Rozrywki i Rozwoju Błażej Krotoski
    ul. Głogowska 31/33 , 60-702 Poznań.

 §6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 08.10.2021 roku.
 2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem technicznym, zasady określone w niniejszej Polityce mogą ulec zmianie, o których zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie Polityka Prywatności i plików cookies
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl